WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI

#

#

#

#

2016-09-15 13:14:43

Oferta ubezpieczenia NNW dla zawodników WKK Wrocław.


Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW dla zawodników Wrocławskiego Klubu Koszykówki.
Poniżej przedstawiamy warianty oferty ubezpieczenia na 3 kwoty (10 000, 15 000, 20 000) oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Oferta NNW - kliknij tutaj.

#


Ogólne Warunki Ubezpieczenia - kliknij tutaj.

Osoby zainteresowane zawarciem takiego ubezpieczenia proszone są o wysłanie do dnia 26.09.2016r, na adres: mariusz.mazur@wkk.org.pl następujących informacji:

1. Nazwisko i imię osoby ubezpieczanej.
2. Data urodzenia.
3. PESEL
4. Adres
5. Wariant ubezpieczenia (proszę podać kwotę ubezpieczenia).

Jednocześnie należy dokonać wpłaty wynikającej z wysokości składki na konto :
Wrocławski Klub Koszykówki 78 1750 1064 0000 0000 2378 9752 (w tytule należy wpisać: Ubezpieczanie + imię i nazwisko osoby ubezpieczanej + rok urodzenia zawodnika).

Ubezpieczenie zawodnika za pośrednictwem Wrocławskiego Klubu Koszykówki nie wyklucza ubezpieczenia szkolnego.
W przypadku ubezpieczenia w obu miejscach istnieje możliwość dochodzenia odszkodowań z dwóch polis.


Powiązane artykuły